بازگشت به صفحه اول
سفارش ‌کتاب‌ها
فهرست کتاب‌ها
نشر ترجمه پژوهان
کتاب‌های منتشرشده نشر ترجمه‌پژوهان

فهرست |کتاب موردنظر را انتخاب کنید

◼ اصول و راهکارهای ترجمه
Principles and Strategies of Translation

تألیف: دکتر حسین ملانظر
ویراستار: رقیه عسگری

۲۲۴ صفحه، قطع وزیری
۴۵ هزار تومان

فهرست مطالب این کتاب در سه بخش به شرح زیر است:

Chapter One: Lexical Equivalence
1. ABC of Word Formation
2. Adjectives: Derivatives
3. Lexical Meaning
4. Nouns and Noun Phrases

Chapter Two. Phrasal Equivalence
5. Binomials and Doublets
6. Collocation
7. Idiomatic Expressions
8. Verbal Phrases (I)
9. Verbal Phrases (II)

Chapter Three. Clausal Equivalence
10. Noun Clauses
11. Adjective Clauses
12. Adverb Clauses
13. Basic Sentence Patterns

References
Index


تمامی حقوق برای نشر ترجمه‌پژوهان محفوظ است
© Tarjomeh-pazhouhan Publications 2019

Designed by S. H Arjani