بازگشت به صفحه اول
سفارش ‌کتاب‌ها
فهرست کتاب‌ها
نشر ترجمه پژوهان
کتاب‌های منتشرشده نشر ترجمه‌پژوهان

فهرست |کتاب موردنظر را انتخاب کنید

◼ ارزشیابی و نقد ترجمه
Translation Assessment and Criticism

تألیف: دکتر محمود افروز
ویراستار: دکتر حسین ملانظر

۲۲۴ صفحه، قطع وزیری
۴۵ هزار تومان

فهرست مطالب این کتاب خلاصه ۹ کتاب درباره ارزشیابی و نقد ترجمه و به شرح زیر است:

Preface
Book 1. Translation Criticism
Book 2. Translation Quality Assessment: A Model Revisited
Book 3. Translation and Quality
Book 4. Testing and Assessment in Translation and Interpreting Studies
Book 5. Translation Quality Assessment
Book 6. Developing Translation Competence
Book 7. Quality in Professional Translation
Book 8. Translation Quality Assessment: Past and Present
Book 9. Assessment Issues in Language Translation and Interpreting
References

در انتهای هر قسمت، پرسش‌های چهارگزینه‌ای وجود دارد.


تمامی حقوق برای نشر ترجمه‌پژوهان محفوظ است
© Tarjomeh-pazhouhan Publications 2019

Designed by S. H Arjani