بازگشت به صفحه اول
سفارش ‌کتاب‌ها
فهرست کتاب‌ها
نشر ترجمه پژوهان
کتاب‌های منتشرشده نشر ترجمه‌پژوهان

فهرست |کتاب موردنظر را انتخاب کنید

◼ بررسی ترجمه های قرآن مجید
A Survey in Prose and Poetic Translations of the Holy Qur'an

نویسندگان: دکتر محمود افروز و دکتر حسین ملانظر

۱۹۲ صفحه، قطع وزیری
۱۵ هزار تومان

کتاب حاضر به بررسی ترجمه های انگلیسی و فارسی قرآن کریم در قالب نظم و نثر اختصاص یافته و شامل پانزده فصل است. هر فصل را می توان در یک جلسه تدریس کرد.
بخش نخست هر فصل حدوداً شامل ده آیه از آیات مصحف شریف بوده که نخست ترجمه فارسی آن به قلم آیت الله مکارم شیرازی، و بعد ترجمه منظوم "امید مجد" فراهم شده است. سپس جدیدترین ترجمه انگلیسی منثور توسط "گروه موحد" (۲۰۱۲) و بلافاصله ترجمه منظوم فضل الله نیک آیین (۲۰۰۰) ارائه شده است.
در بخش دوم، برای آشنایی کامل دانشجویان با واژگان راهنمای موجود در ترجمه های انگلیسی، تلفظ، معانی، نقش و نحوه کاربرد آنها تشریح شده است.
بخش سوم به تمریناتی کاربردی اختصاص یافته است. تمرین نخست بر گزینش کلمه های مترادف و متضاد برای واژه های راهنما تمرکز دارد. به دلیل اهمیت "واژگان همایند" در ارائه ترجمه طبیعی و دقیق، تمرین هایی نیز در این خصوص طراحی گردیده است.
در تمرین بعد، به معادل یابی و تکمیل ترجمه های انگلیسی سه مترجم (یوسف علی، پیکتال و شاکر) با واژگان مناسب اختصاص یافته است.
در مرحله بعد، دانشجو باید تلاش کند با توجه به ترجمه های موجود، ترجمه ای جدید ارائه دهد. در نهایت، آیه ای از قرآن کریم انتخاب و از دانشجو درخواست شده است که با کمک ترجمه انگلیسی مولوی محمدعلی (۲۰۱۰)، ترجمه منظوم را تکمیل یا مرتب کند.
این کتاب برای درس کارشناسی "بررسی آثار ترجمه شده اسلامی یک" مناسب است. همچنین هدف آن آماده سازی و تربیت مترجم قرآن کریم است.


تمامی حقوق برای نشر ترجمه‌پژوهان محفوظ است
© Tarjomeh-pazhouhan Publications 2019

Designed by S. H Arjani