بازگشت به صفحه اول
سفارش ‌کتاب‌ها
فهرست کتاب‌ها
نشر ترجمه پژوهان
کتاب‌های منتشرشده نشر ترجمه‌پژوهان

فهرست |کتاب موردنظر را انتخاب کنید

◼ نخستین درس های نگارش و ترجمه مقاله
ABC of Writing & Translating Research Papers

نویسندگان: دکتر محمود افروز و دکتر حسین ملانظر

۲۰۰ صفحه، قطع وزیری
۱۶ هزار تومان

کتاب حاضر سه بخش کلی دارد. بخش اول به فن ترجمه با رویکرد رساله نویسی اختصاص یافته و شامل شش فصل است. در آغاز هر فصل، فهرست مطالب بررسی شده و اهداف رفتاری فصل ارائه گردیده است.
در بخش دوم کتاب، جملات و عبارات اساسی که مکرراً در مطالعات، رساله ها و مقاله های دانشگاهی به کار می رود، همراه با ترجمه آنها فراهم شده است. این جملات در هشت فصل و با توجه به بخش های مختلف مقاله های علمی طبقه بندی شده اند. توصیه می شود دانشجویان و محققان، پیش از نگارش یا در خلال تالیف پژوهش نامه خود، این جملات را مرور کنند.
بخش سوم کتاب شامل نکته های اساسی و بسیار مهم در خصوص مقاله نویسی و انجام مطالعات علمی است که از جدیدترین و مفیدترین کتاب های نگاشته شده در همین باب گردآوری و تلخیص شده است.
امید است مطالعه کتاب حاضر گامی اساسی در راستای ارتقا کیفیت ساختاری مقاله های دانشگاهی باشد و موجبات موفقیت بیشتر دانشجویان عزیز را فراهم آورد.


تمامی حقوق برای نشر ترجمه‌پژوهان محفوظ است
© Tarjomeh-pazhouhan Publications 2019

Designed by S. H Arjani