انتشارات ترجمه پژوهان
خوش آمدید!

دو عنوان جدید در حوزه ترجمه و فناوری

کتاب‌های جدید

نشر ترجمه‌پژوهان کتاب‌های ذیل را به تازگی منتشر کرده است:

TP919 علم و فناوری در ترجمه ۱: ویژه دانشجویان کارشناسی
TP920 علم و فناوری در ترجمه ۲: ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

برای اطلاعات بیشتر روی عنوان کتاب بزنید.

برای سفارش کتاب به بخش «سفارش و خرید کتاب» بروید.

تازه‌های نشر تخصصی مطالعات ترجمه

کتاب‌های جدید

نشر ترجمه‌پژوهان کتاب‌های ذیل را به تازگی منتشر کرده است:

TP914 ترجمه متون ادبی به مثابه فرآیند: درس‌نامه
TP915 حوزه‌های نوین ترجمه
TP916 نظریه‌های ترجمه
TP917 ترجمه برای گفتارگردانی
TP918 کاربرد فناوری‌های نوین در ترجمه

برای اطلاعات بیشتر روی عنوان کتاب بزنید.

برای سفارش کتاب به بخش «سفارش و خرید کتاب» بروید.

مجموعه 4 جلدی دیرینه‌شناسی ترجمه در ایران

دوره 4 جلدی دیرینه شناسی ترجمه در ایران

مجموعه 4 جلدی «دیرینه‌شناسی ترجمه در ایران» به تازگی به زیور طبع آراسته شده است.


این دوره چهارجلدی تاریخ ترجمه در ایران را در 4 بازه زمانی بازگو می‌کند:

   - پیش از ظهور اسلام، گندی‌شاپور

   - پس از ظهور اسلام تا تهاجم مغول، بیت‌الحکمه؛

   - نهضت ترجمه از تهاجم مغول تا قاجاریه، رصدخانه مراغه؛

   - از قاجاریه تا انقلاب اسلامی، دارالفنون.

برای اطلاعات بیشتر روی تصویر بزنید.

برای سفارش کتاب به بخش «سفارش و خرید کتاب» بروید.


تمامی حقوق برای نشر ترجمه‌پژوهان محفوظ است
© Tarjomeh-pazhouhan Publications 2023

Designed by S. H. Arjani